Souhrnné informace o Kolíně

chrám sv. Bartoloměje

 • Okresní město ve středních Čechách ve Středolabské tabuli na řece Labi
 • Ve městě žije 30 609 obyv.(2000). Je to přibližně 1/3 obyv. z celého okresu
 • Kolín je také centrem středního Polabí a dopravní a železniční křižovatkou
 • Ve městě se nachází muzeum s významnou archeologickou sbírkou
 • Každoročně se zde koná festival Kmochův Kolín
 • Historické jádro je městskou památkovou rezervací

  Památky

 • chrám sv. Bartoloměje, středověké a barokní domy, zbytky gotických hradeb, gotický farní kostel, novorenesanční radnice, židovský hřbitov a synagoga. novorenesanční radnice

  Průmysl

 • strojírenský, chemický, textilní, elektrotechnický, potravinářský, kožedělný a polygrafický

  Zemědělství

 • K zemědělství se využívá 71,3% území (z 88% orná půda), 17,6% zalesněno. V úrodné řepařské zemědělské výrobní oblasti se na více než 2/3 ploch sejí obilniny, tradičně hodně cukrovky a řepky. Významné je také zelinářství.

  Historie

 • Slovanské hradiště, ve 2. pol. 13. st. založeno Přemyslem Otakarem II. jako královské město. V 13. st. vystaven mohutný chrám sv. Bartoloměje. Město patřilo k nejbohatším ve středních Čechách díky obchodu se stříbrem. U Kolína svedena jedna z bitev sedmileté války (18. 6. 1757). Od 19. st. byl rozvoj průmyslu v souvislosti s výstavbou železnice.

  RokPočet obyv.
  18566 609
  190015 321
  193018 868
  195020 808
  196123 475
  197026 796
  198032 501
  199131 592
  200030 609