Rozcestník historie

 • Doklady o vzniku
 • Nejstarší písemné prameny nazývají město latinsky Colonia (1261).

 • Písemné doklady
 • Do světla psaných dějin vstupuje Kolín za vlády Přemysla Otakara II.
 • Udělená privilegia městu za Václava II.
 • Pomoci krále Karla IV.
 • Husitská revoluce
 • Na počátku husitské revoluce, vlivem vůdčí politiky kolínských Němců, stál Kolín na straně královy dcery Žofie a později císaře Zikmunda.

 • Třicetiletá válka
 • Doba největší bídy a ponížení nastala v době třicetileté války, kdy byl Kolín ležící na důležitých komunikačních tepnách, téměř nepřetržitě obléhána drancován.

 • Národní obrození
 • Od počátku třicátých let 19. století můžeme v Kolíně mluvit o národním obrození. Kolín byl mezi prvními venkovskými městy, kde se začal rozmáhat vlastenecký ruch.

 • Průmyslová revoluce
 • Výstavba železné dráhy z Olomouce do Prahy v letech 1843-1845 představovala pro Kolín významný zlom. Tehdy započal skutečný rozkvět města po stránce hmotné i kulturní.

 • 20. století
 • Rozvoj města ve dvacátém století přerušily obě světové války. Období mezi nimi bylo ovšem obdobím rozmachu.
 • Takový byl Kolín před 69 lety (1937)
 • Současnost